Hádanky

Ak nájdete na mojich stránkach niečo, na čo máte autorské právo,
tak ma prosím Vás upozornite - ja to ihneď odstránim!

ÚvodHry

 1. Jeden hore, dvanásť dolu. /Mesiac/
 1. Zlaté ovce, rohatý pastier. /Mesiac a hviezdy/
 1. Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte. /Noc/
 1. Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. /Nebo/
 1. Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa vidieť nemôžu. /Oči/
 1. Kadekoľvek chodí, dom si so sebou vodí. /Slimák/
 1. Na vŕbe by bolo 10 vrabcov, odstrelil by z nich 4, koľko ich ostane na vŕbe? /Ani jeden/
 1. Na veži sedím, nie som vták, vo vrecku ležím, na rukách sa nosím kto som? /Hodiny/
 1. Chodí nad nami hore nohami. /Mucha/
 1. Na čo mlyn melie? /Na hŕbu./
 1. Má väčší chvost ako celé telo, nikdy to zo stromu nezletelo. /Veverička/
 1. Studený hosť na strechu nám búcha. /Ľadovec/
 1. Ako napíšeš štyrmi písmenami „suchá tráva“? /Seno/
 1. Nosím bremená veliké takmer celý rok cez velikú vodu, ale sa od brodu nehnem ani krok. /Most/
 1. Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtveho, živých zvolávam. /Zvon/
 1. Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša. /Vajce/
 1. Od kraja zeme na kraj zeme dlhočizné, a sliepka to prekročí. /Koľaj/
 1. Hádaj, kto vieš hádať, hádaj, ale skoro; červené po smrti, živé čierne bolo. /Rak/
 1. Lieta po poliach, a nie je to kôň. /Vietor/
 1. Dierka pri dierke, srsti dosť; pritíska, nadúva,ktosi ho načúva; a keď capček spľasne, hneď radosť vyhasne. /Gajdy/
 1. Štyri rohy, nebehá to, štyri rohy, nedrgá to. /Stôl/
 1. Prvý líha, prvý s krikom vstáva. /Kohút/
 1. Sivý starec prišiel k nám, všetku vodu vypil nám. /Mráz/
 2. Príroda sladká, naša dobrá matka krásu mi dala; kade letím, sama si svietim. /Svätojánska muška/
 1. Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí. /Jeseň/
 1. Ktorý vták má v prostriedku oko? /Sokol/
 1. Za kostenou bránou červený psík vrčí, ale z búdy nikdy ďaleko neskočí. /Jazyk/
 1. Jedno plače, druhé bučí, tretie bľačí. /Koza, krava a ovca/
 1. Železný koník má ľanový chvostík. /Ihla a niť/
 1. Čím sa končí zima a začína jar? /Zima písmenom „a“ a jar „j“/
 1. Sedem kamarátov spolu býva, šesť ich do práce beží a siedmy si doma leží. /Týždeň/
 1. Taký vtáčik u nás žije, čo železné húsenice z dreva vyťahuje. /Kliešte/
 1. Keby jeden chlieb taký veľký bol ako celý svet, čože by ešte väčšie byť muselo? /Pec, v ktorej by bol pečený/
 1. Celý život v kostenej klietke sedí, a predsa to nie je vták. /Srdce/
 1. Mám zeme bez ľudí, rieky bez vody, mestá bez domov, hory bez stromov. /Mapa/
 1. Keď ja idem, aj on ide, keď ja stojím, aj on stojí. /Tieň/
 1. Je to tráva, a nie je to tráva, krava z toho mlieko dáva. /Seno/
 1. Má len jednu nohu, ale veľa kolien. /Steblo/
 1. Ktorá rana poletuje? /Vrana/
 1. Koľko chlebov sa upečie za rok?  /Ani jeden, lebo sa skôr upečie/
 1. Z akého stromu list neopadá? /Z namaľovaného/
 1. Uteká s nami, nohy nemá, drží sa nás, ruky nemá. /Tieň/
 1. Znám ja jeden mlyn, a v tom mlyne sú štyri kúty; v každom kúte jedno vrece; na každom vreci jedna stará mačka, každá má štvoro mladých, a jeden mlynár ich opatruje. Koľko je tam nôh? /Dve, lebo mačky majú labky/
 1. Chodí, na mieste vždy stojí, bije, a nik sa nebojí. /Hodiny/
 1. Hoci má tri zuby, nemá žiadnej huby. /Vidlička/
 1. Ako urobíš z dvoch palíc 10? /Keď ich krížom preložím/
 1. Vyhodíš to, je to biele, keď to spadne, je to žlté. /Vajce/
 1. Vo vode sa mačká, a stále sa jej čká, čká… /Kačka/
 1. Koľko krokov urobí vrabec do roka? /Ani jeden, lebo robí len skoky/
 1. Štípe, hryzie, a nemá zuby. /Mráz/
 1. Čo sa vrane stane po siedmich rokoch? /Pôjde jej na ôsmy/
 1. Nesníma nikdy hrebeň z hlavy, ale nikdy sa ním nečeše. /Kohút/
 1. Z dreva som, zo slamy som, a zhorieť nemôžem. /Popol/
 1. Nad vodami, nad poľami sivé husi letia samy. /Oblaky/
 1. Kedy je najdlhší deň? /Keď je najkratšia noc./
 1. Najredšia voda rozliata po celom svete. /Rosa/
 1. V čom je podobný čižmár koňovi? /Po oboch zostanú kopytá/
 1. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma, a ja ťa predsa odievam. /Ľan a konope/
 1. Letí pani strapatá, hádže všetko sem a ta, keď ju nechcú pustiť dnuká,v komíne si zaujúka. /Vietor/
 1. Ostrý hosť som vám, keď k vám zavítam. Ľudia ma však radi majú k hostinám ma pozývajú a šunku mi predkladajú. /Chren/
 1. V ktorej krajine sú najvyššie vrchy? /V ktorej sú najhlbšie doliny./
 1. Prečo biele ovce viac zožerú ako čierne? /Pretože je viac bielych ako čiernych./
 1. Čo má šidlo na konci? /písmeno „o“/
 1. Nikdy nešije, hoc s ihlami žije. /Jež/
 1. Štyri nohy, štyri rohy, brucho sa mu otvára. /rozťahovací stôl/
 1. Štyri nohy, štyri rohy, ale hlava nikde. /Stôl/
 1. Z abecedy dve písmená viem a každému ich hovorím. /Somár/
 1. Koľko škridľov vyjde na pokrov domu? /Ani jeden, lebo všetky musia vyniesť./
 1. Stojí, stojí dub, na tom dube dvanásť vetví, na každej vetve po štyri hniezda a v každom hniezde po siedmich vajíčkach. /Rok, mesiace, týždne, dni/
 1. Prišiel k nám hosť, urobil nám most bez sekery, bez dláta, a dosť mocná robota. /Ľad na rieke./
 1. My máme taký stĺp, čo až do neba dosiahne. /Dym/
 1. Bojí sa, len keď stojí, a keď beží, nedohoní ho nik. /Zajac/
 1. Myšací klepec kožou obtiahnutý. /Mačka/
 1. Aká podobnosť je medzi rybárom a pavúkom? /Obidva majú siete./
 1. Dávno som hotová a každý deň ma poprávajú; bohatí i chudobní radi ma majú, a predsa nik nerád býva dlho vo mne. /Posteľ/
 1. V jednom rožku trošku, v druhom rožku trošku, v treťom rožku trošku, v štvrtom rožku trošku, na prostriedku najviac. /Perina/
 1. Keď ideš do mesta, čo ti je na pravej a čo na ľavej ruke? /Päť prstov/
 1. Išiel pán, za ním kráľ. /Nos a hlava/
 1. Zavýja, a nie je vlk, lieta a nie je vták. /Vietor/
 1. Sú dvadsiati štyria páni, ktorí chodia linajkami, nejedia ani nepijú, a celý svet spravujú. /Abeceda/
 1. Krúti sa to, krúti a celý svet nesie. /Glóbus/
 1. S kamarátmi jedlo drobia, okrem toho ústa zdobia. /Zuby/
 1. Čo je tvoje, čo iní viac užívajú ako ty sám? /Vlastné meno/
 1. Nikdy sa neumýva, predsa čistý býva. /Sneh/
 1. Od vekov je na nebi, a predsa ešte ani rok nemá. /Mesiac/
 1. Aké viny sú z papiera? /Noviny/
 1. Pasie sa, chová sa v lete pre žinčicu, v zime pre baranicu. /Ovca/
 1. Bijú ho po hlave, aby rovno išiel. /Klinec/
 1. Dvanásť panien v tanci a žiadna na konci. /Hodiny/
 1. Cez jednu dieru vojdeš dnu, cez dve diery vyjdeš von a keď už si cez tri diery vyšiel, vtedy si skutočne vnútri. /Pulóver/
 1. Odíde a zase príde; bez murára, bez kresára vystavia si dom, pobýva si v ňom; a po čase — hybaj zase! nechá pustý dom. /Lastovička./
 1. Je taká vodička,z nej sa krúti hlavička. /Pálenka/
 1. Ktorá bota sa nikdy neroztrhá? /Sobota/
 1. V lete je oblečený, v zime nahý. /Strom/
 1. Čo má povraz na konci a čo reťaz? /Písmeno „z“/
 1. Ktorá tráva rastie najvyššie? /Na holiach (na vysokých horách)./
 1. Prečo sa ten obzerá, čo ho naháňajú?  /Pretože nemá oči na zadku./
 1. Čo musí človek urobiť, keď chce spať? /Oči zažmúriť/
 1. Všetko, čo mám, kto ku mne príde, vďačne mu dám; a trebárs tisícich obohatím, tým ani máčny mak neutratím. /Kniha/
 

1)  Ktorý vták má na chvoste raka? /Straka/

2)  Človek čistotný zborí môj dom, lenivý mi popraje miesta. /Pavúk/

3)  V noci sa jak hrášok rozsypalo, len čo slnce vstalo, hrášok pozbieralo. /Rosa/

4)  Nemá hlavy, a predsa má hrdlo. /Fľaša/

5)  Do akých sudov nemožno naliať vína? /Do plných./

6)  Sedí baba na hriadke, celá trčí v záplatke, kto ju okúsi, zaplakať musí. /Cibuľa/

7)  V povetrí lieta, leží na zemi, na strom si sadá, ale vták neni. /Sneh/

8)  Sladká som, červená som, oberajú ma chlapci, zobú do mňa vrabci. /Čerešňa alebo višňa/

9)  Cesta bez kamenia, mliekom je poliata, i keď nikto po nej neprešiel, každý ju dobre pozná. /Mliečna cesta/

10)  Ako napíšeš tisíc bez nuly?  /Keď napíšeš slovom — tisíc /alebo rímskymi M/

11)  Pod klobúkom na jednej nohe stáva. /Huba/

12)  Čo má guľa na konci? /Písmeno a/

13)  Na jar sa pestro oblieka, v lete sa na slnku vyhrieva, v zime pod bielou bundou spáva. /Zem/

15)  Stojí, stojí panáčik, má červený zobáčik. Kde vodička hrčí, tam zobáčik strčí. /Hus/

16)  Akú váhu má mlynár, keď ide lavičkou cez potok? /Rovnováhu/

17)  Prišla bieda, tečie slaná voda. /Slzy/

18) Za akými ľuďmi zostáva prázdno? /Za zlodejmi/

19)  Ten najlepší kuchár som ja, verteže mi; kde som ja, tam pokrm býva vychválený. Kde sa ale ľudia do chuti najedia, musím sa preč pobrať; už o mne nevedia. /Hlad/

20)  Neje a nepije, bez farbičiek maľuje. /Mráz/

21) Celá chalupa vyhorí, a predsa sa nezborí. /Fajka/

22)  Mnoho sa nachodí, a nikam nepríde. /Tanečník/

23) O čo má žobrák viac ako pán? /O tri písmená/

24)  Koľko bĺch by išlo do pol kila, keby ich tak ako mak merali? /Ani jedna, lebo vyskáču./

25)  Šesť nôh má, a po hlave chodí. /Vša/

26)  Je to ťažké a nič to neváži, Čo je to? /Hádanka/

27)  Koľko korún ide do tucta? /12/ Koľko 50-haliernikov ide do tucta? /12/

28)  Niektoré mesiace majú 30, iné 31 dní. Ktorý mesiac má 28 dní? /Každý/

29)  Čo je ťažšie, kilo peria, alebo kilo železa? /Oboje rovnako/

30)  Koľkokrát za život máš prvé narodeniny? /Len raz./

31)  Bez čoho sa nedá chlieb upiecť? /Bez kôrky./

32)  Vlasy nemá, hrebeň nosí, ostrôžky má, chodí bosý, ostrôžky má, neštrngá si, miesto toho zaspieva si. Čo je to? /Kohút/ 

33)  Nohy má lopaty, zobák má rohatý, vo vode sa mága a hovorí "gá-ga". Čo je to? /Hus/

34)  Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik. Kde vodička hrčí, tam zobáčik strčí. Čo je to? /Kačka/

35)  Stojí, stojí dom, plno detí v ňom. Nemá okná, ani dvere. Ako výjdu von? Čo je to? /Makovica/ 

36)  Sukne, sukne, samé sukne, zaplače, kto na ňu kukne. Čo je to? /Cibuľa/

37)  Sedí pani v kríčku, v červenom ručníčku. Čo je to? /Jahoda/

38)  Prišla k nám potovora, nazrela do dvora, na každom kolíčku nechala trošíčku. Čo je to? /Zima/

39)  Jednou dierou dnu sa vtiahneš a dvoma sa von vytiahneš, a keď si už von, vtedy si už v ňom. Čo je to? /Nohavice/

40)  Nevarí sa, nepečie sa, každučký deň oblizne sa, oblizne sa aj sto razy, žalúdok si nepokazí. Čo je to? /Lyžica/

41)  Na jednej nohe stojí pán v poli, kto ide popri ňom, každý sa ho bojí. Čo je to? /Pichliač/

42)  Bielym kvitne, zeleným odvisne, červeným odpadne. Čo je to? /Jablko/

43)  Stojí pani na streche, rozťahuje prsty, a čo chytí v povetrí, do izby nám vpustí. /Anténa/

44)  Lozí, lozí po chodníku, na chrbte má dom. Nebojí sa dažďa, búrky, ukryje sa v ňom. /Slimák/

45)  Má pätoro duší. Štyri letia o dušu, piata v kufri čuší. Čo je to? /Auto/

46)  Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie ma kopneš, tým vyššie vyskočím. /Lopta/

47)  Poznám jeden domček. V ňom päť bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke ukrýva. /Rukavička/

48)  Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, že netáram, keď ma drží ručička. /Ceruzka/

49)  Nie som ježko, predsa pichám. Môj kvet sa ti páči? Iba jedno prezradím ti: bývam v kvetináči. /Kaktus/

50)  Veľké uši, chvostík malý. Čím by sme ho kŕmiť mali?On nemá chuť na zmrzlinku. Rád kapustu, ďatelinku. /Zajac/

51)  Dlhý zobák, dlhé nohy. Vo vode si kráča. Rybku, žabku uloví si. Aké je to vtáča? /Bocian/

52) Nie je hus, a nie je sliepka. Nie je ani mačka. Vo vodičke na potoku najradšej sa plačká. /Kačka/

53) Nie je hrebeň, zuby máva, zem i lístie rozhrabáva.

Hrabe, hrabe všetko k sebe, nenechá nič mne a tebe.

Čo je to? /hrable/

54) Ježibaba na ňu sadla, namôjveru, skoro spadla. môj ocko je na rade, pracuje s ňou v záhrade. Čo je to? /lopata/

55) Keď neprší dáždik z neba, do ruky ju chytiť treba. Doplna tam nechať vodu, Nech nespraví sucho škodu.

Čo je to? /krhla/

56) Rúčka dlhá, čepeľ krátka, s každým chce byť kamarátka.

Hneď si s tebou potyká, jáj, veď je to .... /motyka/

57) Na jar potešenie, v lete ochladenie, v jeseni obživenie,

v zime oteplenie. / strom /

58)  Máme také počasie, že stále len prší, lístie padá zo stromov, konárik len suší. / jeseň /

59) Neje a nepije, bez farbičiek maľuje. / mráz / 

60) Do zeme sa zavŕta, chudí ako maškrta. Obrusy nám farbiť zvykla  a jej meno to je ... / cvikla /

61) Ryje, ryje čierny pán zasypaný zo troch strán. Kabát v teplom zamatu v každej ruke lopatu. / krtko /

62) Kto nosí v lete kožuch? / medveď /

63) Je to malé guľaté a veľmi strapaté. Keď sa rozoberie, jabĺčka poberie. / ježko /

64) Môj chlpatý kamarát, hrá sa so mnou veľmi rád. / pes /

65) Krídelká má oblečené, navštevuje kvietky nemé. / motýľ /

66) Hudry, hudry, hudruje, pierka si nafukuje. / moriak /

67) To ružové krochkadlo, má na nose rýpadlo. / prasiatko /

68) Kabátik má pichľavý schováva sa do trávy. / ježko /

69) Len jeden kopček, je jeho domček. / mravec /

70) V noci lieta, vo dne spí, húka a myši loví. / sova/

71) Pristanú mu dlhé uši, a to bežcom iba sluší. / zajko /

72) Nohy nemá, chodiť môže, vie vyliezť aj z vlastnej kože. / had /

73) Chodí si, kade sa jej ráči, na chrbte hrubý pancier vláči. Vo vode každý deň sa pľačká, storočná, múdra..... / korytnačka /

74) Červenú čiapočku má, do taktu zobákom hrá. / ďateľ /

75)  Pradie, pradie nite, utká si z nich siete. / pavúk/

76)  S kamarátmi v horách loví, ten šedivec rozprávkový. / vlk /

77)  Kopýtkami bubnuje, pod sedadlom zrýchľuje. / kôň /

78)  Kolísavým krokom chodí, zobákom vo vode loví. / kačka /

79) Nohy má lopaty, zobák má rohatý, vo vode sa máča a hovorí gá gá. / kačka /

80)  Bystré oko, mlsný jazyk, za myškou sa ticho plazí. / mačka /

81) Ktosi do stromu vyťukáva: Oznamuje sa súrna správa!  Je to môj dobrý priateľ, telegrafista .... / ďateľ /

82) Čím vonia záhradník, keď vyjde zo záhrady? /nosom /

83) Ktorí hráči vždy vyhrávajú? /muzikanti /

84)  Čoho je na jarmoku najviac? /rečí /

85)  Pridaj menšie je, uber väčšie je. /diera /

86)  Do čoho nevyvŕtaš dieru? /do vody /

87)   Berieme ho, ťaháme ho za uši a predsa sa nehnevá. / hrniec /

88)   Valí sa z vysokej hory a nepoláme sa. / voda /

89)   Keď je vidno, nevidí ma nikto, keď je tma, vidieť ma dobre. / oheň /

90)   Nie som človek, predsa žijem, stále veľa vody pijem. / zem /

91)   Prečo nosia králi zelené traky?  /aby im nespadli nohavice /

92)   Kto sedáva na chrbte? / jazdec /

93)   Čo tečie a nie je tekuté? / deravý hrniec /

94)   Do akých hrncov sa najlepšie leje voda? / do prázdnych /

95)   Nemá ruky, nemá nohy, no počuje hlas, zvuk, pohyb. / ucho /

96)   Stojí v izbe zebra, čo má teplé rebrá. / radiátor

97)   Dvere neotvorí, okná nevyborí, a predsa príde dnu. svetlo

98)   Aká hra každého poteší? / výhra /

Ak máte záujem napísať email,
klik tu.