PRE DETI od 2 do 6 rokov

Ak nájdete na mojich stránkach niečo, na čo máte autorské právo,
tak ma prosím Vás upozornite - ja to ihneď odstránim!

ÚvodHry

Na zábavnú cestu autom

Kto to zbadá prvý?

Hráč, ktorý začína, si vymyslí nejaký predmet, ktorý možno uvidieť na ceste alebo v krajine, ktorá sa mihá okolo. Kto tento predmet zbadá ako prvý, získava bod a vyberá si nový predmet.

Šikovné prsty

Kto vie lúskať prstami? A kto dokáže vytvoriť prstami „V“ tak, že odtiahne od seba prostredník a prstenník, pričom ostatné prsty spojí? Za každý trik s prstami je jeden bod.

Pá, pá

Deti sa striedavo snažia prinútiť ľudí z okoloidúcich áut, aby im zakývali. Ak sa to niekomu podarí, dostane bod.


Telefón (od 3 rokov)

Dieťa pošepká vymyslený príbeh niekomu druhému v aute. Táto osoba šeptom porozpráva tento príbeh tretej osobe atď., až kým ju nepočujú všetci (samozrejme, s výnimkou vodiča). Posledná osoba, ktorá príbeh počula ho porozpráva nahlas, čo najpresnejšie opakujúc, čo počula. Vtip spočíva v tom, že pri prerozprávaní rovnakého príbehu viacerými osobami sa niektoré veci z príbehu vytratia, iné pribudnú alebo sa úplne pozmenia a výsledný príbeh určite vyvolá v aute kopec smiechu a dobrú náladu.


Hra na pamäť (od 4 rokov)

Prvá osoba povie „A ako...“ a doplní slovo začínajúce na A, napr. „auto“. Druhá osoba pokračuje písmenom B, napr. „býk“, ale pred písmenom B musí zopakovať to, čo povedala osoba pred ním. Čiže ten, kto je na rade pri písmene D, povie napr. „A ako auto, B ako býk, C ako cencúľ, D ako dom.“ Ako bude hra pokračovať, bude stále náročnejšie zapamätať si predchádzajúce slová. S mladšími deťmi sa môžete dohodnúť, že skončíte napr. pri písmene M alebo im pomôžete so začiatočným písmenom, ono doplní iba slovo.


Ešte existuje sťažená verzia tejto hry pre staršie deti. Neopakujú sa písmená, iba slová na ne začínajúce a vytvára sa nimi veta, ktorá musí mať zmysel (aspoň teoretický, inak môže byť úplne nezmyselná). Napr. „Auto Bolo na Ceste Domov Ešte pred Ferom, ale Gumy mu Hrozne Iskrili ....“ (Predložky, spojky a zámená sa nemusia rátať, aby veta nadväzovala. Svoje vlastné pravidlá si vytvoríte určite až po vyskúšaní hry.)


Na čo myslím? (od 4 rokov)

Rodič myslí na nejakú vec, človeka či zviera. Dieťa mu dáva otázky, na ktoré sa dá odpovedať áno alebo nie. Napr. „Pohybuje sa to?“, „Je to zelené?“ a pod. Po správnej odpovedi sa vymeníte. So starším dieťaťom sa môžete dohodnúť na počte otázok (napr. 20) alebo časovom limite, za ktorý treba uhádnuť, na čo ten druhý myslí.


Hra s pesničkami (od 4 rokov)

Jedna osoba začne spievať melódiu niektorej známej pesničky a ostatní sa snažia čo najrýchlejšie uhádnuť, ktorá pesnička to je. Kto to zistí prvý, vyhráva a môže spievať ďalšiu pesničku.


Hra na abecedu (od 6 rokov)

Jedna osoba si vyberie pravú stranu cesty, druhá ľavú. Každý hľadá písmená abecedy, ktoré sa objavujú na reklamných a vývesných tabuliach na jeho strane cesty. Cieľom hry je nájsť všetky písmená abecedy v poradí od A po Z. Ten, kto to dokáže prvý, vyhráva.


Hľadaj tajné miesto (od 6 rokov)

Rodič sa pozrie na cestnú mapu a nájde na nej malé mesto, dedinku, rieku a pod. Môže v súvislosti s týmto miestom porozprávať nejaký vymyslený tajomný príbeh (pokojne aj pravdivý, ak pozná nejakú miestnu zaujímavosť). Dieťa musí toto tajné miesto nájsť na mape, môže byť dohodnutý i časový limit, za ktorý to musí stihnúť. Potom zadáva tajné miesto dieťa a háda rodič.


Príbeh môže obsahovať i ďalšie dva- tri názvy, ktoré postupne privedú hľadajúceho k cieľu.

Spadla som do studne


Pomôcky:
Postup: Deti stoja / sedia v kruhu, jedno dieťa sedí v strede - v studni, a povie: "Spadla som do studne".
Ostatní odpovedajú: "Kto ťa má vytiahnuť?".
Ono odpovedá zadaním úlohy: napr."Ten kto najvyššie vyskočí."
Všetci vyskočia, a dieťa v studni určí, kto ho má vytiahnuť. Ten potom dieťa zo studne "vytiahne" (pomôže vstať) a vymenia si miesta.
Hra sa opakuje, kým to deti baví - a to je obyčajne veľmi dlho. ;-)

Príklady úloh:

  • sadnúť si po turecky
  • spraviť kotrmelec
  • postaviť sa na jednu nohu
  • napodobniť kohútika (iné zvieratko)
  • rukami spraviť striešku na hlave

Ide myška               
Postup:

Ide myška do sveta,
nožičkami prepletá.
Liezť až hore to ma baví
neposlušná myška vraví.
Keď to nikto netuší
vyťahá ťa za uši.    Pomaličky ideme prštekmi
od pupka smerom k hlavičke
a na konci básničky...
...potiahneme dieťa za ušká.

HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE

Deti v kruhu spievajú a podľa textu ukazujú rukami jednotlivé časti tela. Pieseň sa postupne zrýchľuje a ten, kto sa pomýli, vypadáva.

Hlava, ramená, kolená, palce (na nohách)

Kolená, palce kolená, palce

Hlava, ramená, kolená, palce

Oči, uši, ústa, nos

Ak máte záujem napísať email,
klik tu.