Rady záhradkárom - Spôsoby vrúbľovania

Ak nájdete na mojich stránkach niečo, na čo máte autorské právo,
tak ma prosím Vás upozornite - ja to ihneď odstránim!

Úvod Moja maličkosť Moja Katka Môj domov Moja rodná obec Moje miš maš Moje fotky Môj kontakt

Hlavná stránka
Moja Katka
Moja rodinka
Moje recepty
Stránky pre deti
Pozitívne myslenie
Psíčkovia
Ručné práce

Domáci radca
Domáca lekáreň
Zoznam byliniek
Rady záhradkárom
Veršíky
Rôzne zaujimavosti
Ubytovanie v Čiernom Balogu
Piesne z Čierneho Balogu

Určite aj Vám chodia emaily s rôznymi nápadmi a radami, alebo niečo zaujímavé nájdete na internete.
Ja som si postupne ukladala do počítača súbory so zaujímavosťami. No nechcem to mať len u seba v počítači.
Preto som vytvorila tieto stránky, aby ste si aj Vy našli čo Vás zaujme a budem rada keď aj pomôže.

 

Spojkovanie (kopulácia) - je najjednoduchší a najviac používaný spôsob vrúbľovania. Používa sa vtedy, keď je vrúbeľ rovnako hrubý ako podpník. Vrúbeľ i podpník sa režúšikmo tak, aby vznikli hladké, pretiahnuté, elipsovité, rovnako dlhé rezy. Dĺžka reznej plochy má byť úmerná hrúbke vrúbľa v pomere 1:3 - 4. Pri reze treba dbať na to, aby najspodnejší púčik na vrúbli bol na protiľahlej strane reznej plochy.Spojkovanie (kopulácia):
1 - úprava vrúbľa a podpníka
2 - prekrytie rezných plôch na vrúbli a podpníku
3 - uviazanie miesta kopulácie
4 - detail uviazania škôlkárskeho uzla

V období vegetačného pokoja, kedy podpník ešte nemá miazgu, používame vrúbľovanie, napr. kopuláciu (spojkovanie), anglickú kopuláciu, plátkovanie, do rázštepu, sedielkovanie, vrúbľovanie na klin, vrúbľovanie na koziu nôžku. Všetky sú odlišné.
Spôsoby vrúbľovania sa okrem toho rozlišujú aj podľa vrúbľovaných ovocných druhov a hrúbky podpníka i vrúbľa.
 
Sedielkovanie - je častý spôsob vrúbľovania od februára do mája, v období miazgy i bez nej. Na podpníku sa vyreže rovnakoširoký a dlhý zárez ako na vrúbli. Na vrúbeľ sa vyreže kolmý zárez tzv. sedielko, ktorým vrúbeľ priľahne na podpník.Sedielkovanie:
1 - zarezanie vrúbľa a úprava podpníka
2 - spojenie vrúbľa s podpníkom
3 - uviazanie miesta spojenia

Jazýčkové spojkovanie (anglická kopulácia) - rez je rovnaký ako pri obyčajnom spojkovaní, ale okrem toho sa asi v tretine vrúbľa i podpníka nareže tenký jazýček. Používa sa pri vrúbľovaní v ruke - v predjarnom období - alebo pri vrúbľovaní vo výške korunky, napr. pričerešniach, višniach, ale aj jabloniach a hruškách a pomerne rozšírený je aj pri egrešoch - hlavne stromčekových tvarov.Jazýčkové spojkovanie (anglická kopulácia):
1 - úprava vrúbľa a podpníka,
2 - zosunutie vrúbľa do podpníka,
3 - uviazanie a zavoskovanie rany

Vrúbľovanie na koziu nôžku - predstavuje technicky najnáročnejší spôsob vrúbľovania a precíznu prácu. Vrúble bývajú výrazne slabšie oproti podpníku. Využíva sa často pri prevrúbľovaní starších stromov. Robí sa vo februári až v marci. Na podpníku sa vyreže klin a vrúbeľ sa tiež upraví do klinu. Rezy musia byť také, aby sa po vložení vrúbľa do trojuholníkového výrezu podpníka presne kryli. Dôležité je aj pevné uviazanie a zatretieštepárskym voskom.

Plátkovanie - používa sa vtedy, keď je podpník hrubší ako vrúbeľ. Vrúbeľ sa zreže rovnako, ako pri obyčajnom spojkovaní. Podpník sa zreže vodorovne a po strane sa na ňom vyreže časť kôry v dĺžke rezu na vrúbli. Pri reznej ploche podpníka sa ponecháťažný púčik.
Vrúbľovanie na klin - odporúča sa pri dlhých vrúbľoch s viac ako 5 púčikmi. Vyžaduje sa rovnaká hrúbka vrúbľa i podpníka. Na podpníku sa rezy vedú po stranách tak, aby klin do nich presne zapadol. Je to menej zaužívaný spôsob - vyžaduje si precíznu prácu.Vrúbľovanie na klin:
1 - úprava podpníka a vrúbľa
2 – podpník
3 - uviazanie navrúbľovaného miesta

Vrúbľovanie do rozštepu - je najstarší spôsob vrúbľovania. Používal sa a ojedinele sa ešte aj dnes používa pri prevrúbľovaní ovocných drevín. Jeho „zelená“ modifikácia sa používa pri vrúbľovaní vybraných odrôd egrešov na podpník ríbezľa zlatá (Ribes aureum L.).

Vrúbľovanie do rozštepu:
1 - úprava vrúbľov a rozštepenie podporníka
2 - zasunutie vrúbľov do rázštepu na podporník


Pri vrúbľovaní ale aj očkovaní (počas vegetácie) je veľmi dôležitá afinita - znášanlivosť alebo vzrastnosť - schopnosť podpníka znášať sa s vrúbľom alebo očkom, a opačne. Tento fakt si treba zapamätať.
Najlepší vzrast môžeme dosiahnuť len pri botanicky veľmi príbuzných drevinách. Inak sa v mieste vrúbľovania, ale i očkovania, obyčajne vytvorí zával, ktorý je znakom odlišnej anatomickej stavby pletív oboch jedincov. Túto odlišnosť v znakoch a vlastnostiach možno pozorovať hlavne pri slabo rastúcich podpníkoch, ale aj pri podpníkoch nerovnako vzrastných kmenných tvarov, napríkladčerešní, marhúľ a iných.

V záhradkách sa vrúbľovanie najčastejšie používa pri prevrúbľovaní ovocných stromov, najmä jabloní a hrušiek, ale aj pri pestovaní stromčekov. Je veľmi náročné na odbornú zručnosť záhradkára, na zdravý kvalitný vrúbeľ a podpník, aj načasový odhad, kedy vrúbľovať.

Okrem spomínaných spôsobov vrúbľovania chceme upriamiť pozornosť na vrúbľovanie v ruke - používa sa v predjarí pri vrúbľovaní jadrovín, najmä na vegetatívne množených podpníkoch, ale aj generatívnych. Vhodné je aj na vrúbľovanie stromčekových egrešov a ríbezlí na ríbezľu zlatú, ale tiežčerešní, višní i niektorých menej rozšírených druhov. Spôsobov, ktoré možno použiť, je viac, zo spomínaných je to napr. spojkovanie, jazýčkové spojkovanie a iné.